Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány ke dni 14. května 2018

 

Předmluva

Společnost VTech Communications Limited, 9 Manor Courtyard , Hughenden Avenue, High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 5RE  (dále jen „VTech“, „my“, „nás“, „nám“ alebo „naše“) se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů:

a)    jakékoli naší webové stránky, tj. jakékoli webové stránky nebo adresy URL, které jsme propojili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, včetně funkcí a obsahu, které provozujeme a které jsou k dispozici;

b)    jakéhokoli našeho softwaru VTech, tj. jakýchkoli digitálních softwarových aplikací a/nebo platforem, které jsou vám k dispozici prostřednictvím mobilních telekomunikačních platforem a/nebo prostřednictvím sociálních sítí nebo obchodů s aplikacemi, které jsme propojili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů;

c)     jakéhokoli našeho hardwarového produktu VTech, tj. jakýchkoli hardwarových produktů kompatibilních se softwarem VTech, které jsme propojili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů;

d)    podpory VTech, tj. jakýchkoli služeb nebo informací od podpory poskytovaných ohledně nebo ve spojení s výše uvedenými webovými stránkami, softwary VTech nebo hardwarovými produkty VTech.

Abychom mohli dosáhnout našeho cíle poskytovat ty nejkvalitnější produkty a služby, využíváme informace z naší interakce s vámi a ostatními zákazníky. Přitom klademe značný důraz na ochranu vašeho soukromí a osobních údajů, které nám poskytujete. Vzhledem k tomu, že respektujeme vaše soukromí, přijali jsme postupy, které zajistí, aby vaše osobní údaje byly zpracovány respektujícím způsobem.

Věříme, že je důležité vás informovat o našich postupech týkajících se zpracování vašich osobních údajů. Tyto zásady na ochranu osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) společně s dalšími podmínkami, které vám byly předloženy v souvislosti s používáním webových stránek, softwaru VTech, hardwaru VTech nebo podpory VTech (dále jen „Služby VTech“), vysvětlují, jakým způsobem jsou údaje shromažďovány, používány nebo zveřejňovány společností VTech (ať už přímo společností nebo společnostmi ve skupině (společně „Skupina VTech Group“ a samostatně „Společnost skupiny VTech“)) v souvislosti se službami VTech a vaším využíváním těchto služeb.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů rovněž upravují vaše používání webových stránek a softwaru VTech. Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, našimi smluvními podmínkami pro používání webových stránek a/nebo jinými podmínkami souvisejícími s naším softwarem VTech, prosím, nepoužívejte naše webové stránky a software VTech.


 

Kdo je společnost VTech?

Skupina VTech je nadnárodní organizace, jejíž právní subjekty, obchodní procesy, řídící struktury a technické systémy překračují hranice. Divize společnosti odpovědná za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů v souvislosti se službami VTech nebo ve vztahu k nim je:

 VTech Communications Limited (VTech)

 9 Manor Courtyard , Hughenden Avenue,

High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 5RE

E-mailová adresa společnosti VTech je [privacy@vtecheurope.com]

 

Děti (osoby mladší 16 let)

Speciální poznámka pro děti:

Pokud jste mladší 16 let a chtěli byste mít přístup k určité části služeb VTech, měli byste před tím, než nám poskytnete osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, obdržet svolení od vašeho rodiče nebo opatrovníka.

Proto se, prosím, obraťte na svého rodiče nebo opatrovníka pro pomoc při používání jakékoli služby VTech. Váš rodič nebo opatrovník musí vědět, že používání našich služeb VTech může vést k tomu, že vaše osobní údaje budou převedeny a zpracovány v zemích, jejichž zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako země, ve které žijete.

Speciální poznámka pro rodiče a/nebo opatrovníky:

Chceme, abyste si vy a vaše rodina užili zábavy surfováním na našich webových stránkách a využíváním našich služeb VTech. Proto vyzýváme vás a vaši rodinu, abyste používali zdravý rozum vždy, když sdělujete osobní údaje na našich webových stránkách, prostřednictvím jiných služeb VTech nebo kdekoli jinde na internetu.

Jak získáváme vaše osobní údaje?

Operace společnosti VTech zahrnují udělování licencí koncovým uživatelům k instalaci e-knih, her nebo souvisejícího (stahovatelného) softwaru určeného k použití na hardwarových produktech VTech. Pro tyto účely může dojít ke zpracování vašich osobních údajů.

  1. Údaje, které nám poskytujete - Pokud si chcete zakoupit a/nebo používat stahovatelné produkty, které společnost VTech nabízí prostřednictvím webových stránek nebo jiného softwaru VTech, musíte se nejprve zaregistrovat. Pomocí e-mailové adresy a hesla, které jste si zvolili, můžete kdykoli vstoupit do svého účtu za účelem přidání, odstranění nebo změny některých údajů uložených ve vašem účtu. Některé produkty mohou nabízet jako alternativu k registrovanému účtu „neregistrovaného uživatele“. Jako neregistrovaný uživatel nemáte možnost objednávat si (stahovatelné) produkty společnosti VTech prostřednictvím internetu. Naše společnost získává a uchovává veškeré údaje, které nám předáte prostřednictvím služeb VTech, nebo které nám poskytnete jiným způsobem. Neposkytujte proto údaje, u kterých nechcete, aby k nim společnost VTech měla přístup. Vezměte však na vědomí, že pokud nepředložíte požadované údaje pro registraci, nebude vám uděleno oprávnění k používání určitých služeb VTech a/nebo ke stažení softwaru přístupného prostřednictvím služeb VTech.
  2. Údaje shromažďované automaticky – Používáme určité nástroje, které nám umožňují shromažďovat, ukládat a analyzovat údaje o vašem používání našich webových stránek a dalších našich služeb VTech pokaždé, když navštívíte veřejné prostory některé z našich služeb VTech.
  3. Citlivé osobní údaje - Neshromažďujeme a ani nebudeme aktivně shromažďovat citlivé osobní údaje týkající se náboženské víry či filosofického přesvědčení, rasy, politického přesvědčení, zdraví a sexuálního života nebo osobní údaje týkající se členství v odborových organizacích.
  4. Údaje o objednávkách a platbách - Společnost VTech nezpracovává ani neukládá údaje o fakturaci. Platby budou zpracovány třetími stranami, nikoliv společností VTech, takže společnost VTech nebude shromažďovat, zpracovávat ani používat platební údaje (například čísla kreditních karet nebo údaje z PayPal). Pro dokončení platebních transakcí v rámci služeb VTech budou uživatelé přesměrováni na webové stránky třetích stran. Společnost VTech tyto webové stránky nevlastní, neřídí ani neprovozuje, a proto neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy těchto webových stránek. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nebo které shromažďují tyto třetí strany (například informace o kreditní kartě nebo údaje pro PayPal) se tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Zásady a postupy na ochranu osobních údajů takových propojených webových stránek se mohou lišit od našich zásad a postupů na ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu vás vyzýváme, abyste si před sdělením svých osobních údajů těmto webovým stránkám přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto propojených webových stránek.

 

S kým můžeme sdílet vaše osobní údaje?

Společnost VTech může sdílet a/nebo zveřejňovat osobní údaje jiným příjemcům, např. za účelem poskytnutí služeb VTech nebo za účelem provedení našich obchodních operací tak, jak je popsáno níže. Když sdílíme osobní údaje, činíme tak v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení. Občas můžeme se třetími stranami sdílet neosobní, anonymizovaná a statistická data. Níže uvádíme typ příjemců, s nimiž můžeme sdílet osobní údaje, a důvody, proč tak činíme. Vaše údaje mohou být předány:

V rámci skupiny VTech: Naše firmy po celém světě jsou podporovány různými týmy a funkcemi společnosti VTech. Osobní údaje jim budou zpřístupněny, pokud to bude nezbytné, například, za účelem poskytování služeb VTech, správy účtů, prodeje a marketingu, zákaznické a technické podpory, obchodního rozvoje a vývoje produktů. Všichni naši zaměstnanci a dodavatelé se při manipulaci s osobními údaji musí řídit našimi zásadami ochrany osobních údajů a bezpečnosti. Lokality, které zpracovávají osobní údaje, mohou zahrnovat Hongkong, Čínu a USA.

Našim poskytovatelům z třetích stran: Spolupracujeme s poskytovateli služeb po celém světě, kteří nám zajišťují podporu. Osobní údaje mohou být těmto stranám zpřístupněny pouze v případě, že je to nezbytné k plnění služeb, které nám poskytují, jako je podpora softwaru, systému a platformy, služby přímého marketingu, služby cloud-hostingu, reklamy, analýzy dat a plnění či dodání objednávek. Naši poskytovatelé služeb ze třetích stran nesmějí sdílet ani používat osobní údaje, které jim poskytneme, za jiným účelem než za poskytnutím služeb.

Třetím stranám ze zákonných důvodů: Osobní údaje budeme sdílet, pokud se domníváme, že je to nutné, například:

·         Abychom splnili zákonné povinnosti a reagovali na požadavky státních orgánů, včetně orgánů činných v trestním řízení a dalších veřejných orgánů, které mohou zahrnovat orgány mimo zemi vašeho pobytu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s takovými orgány a/nebo s našimi právními poradci.

·         V případě fúze, prodeje, restrukturalizace, akvizice, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného ujednání vztahujícího se na celou naši společnost, její část, nebo na celý náš majetek či akce nebo jejich část (včetně případů spojených s bankrotem nebo obdobnými řízeními)

Níže uvádíme všechny třetí strany, které jsou příjemci vašich osobních údajů podle příslušného účelu.

 

Jakým způsobem společnost VTech používá vaše osobní údaje?

Níže je uveden přehled všech účelů, pro které může společnost VTech zpracovávat vaše osobní údaje. V tomto směru je uvedeno:

1)    které údaje společnost VTech používá pro které konkrétní účely;

2)    na jakém právním základě společnost VTech zpracovává tyto údaje;

3)    jak dlouho společnost VTech uchovává tyto údaje; a

4)    s kým jsou vaše osobní údaje sdíleny.

Abychom věci seřadili, seskupili jsme vše podle typu toku údajů.

Prodej, správa zákazníků a servisní středisko

Účel: Vyřizování stížností, poprodejní servis, dotazy ohledně produktů
Údaje: Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, jméno, obsah stížnosti, datum a místo nákupu, číslo modelu
.
Právní základ: realizace smlouvy
Doba uchování: Tak dlouho, dokud je to nezbytné pro dané účely

 

Jaká jsou vaše práva?

Podle evropského nařízení o obecné ochraně údajů disponujete, pokud jde o vaše údaje a jejich zpracování, řadou práv:

Právo na přístup

Máte právo požadovat kopii informací, které o vás uchováváme, a ověřit si, zda je zpracováváme zákonně

Právo na opravu

Máte právo požádat nás o opravu všech neúplných nebo nepřesných informací, které o vás máme.

Právo na vymazání

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud o to požádáte, a pokud neexistují opodstatněné důvody k jejich zachování.

Právo na omezení zpracování/Požadavek na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom pozastavili zpracování osobních údajů, které se vás týkají, například pokud chcete, abychom prokázali správnost nebo důvod zpracování.

Právo na námitky

Můžete vůči nám vznést námitky, že zpracováváme vaše údaje, pokud se některé z nich týkají nějaké vaší konkrétní situace, kterou chcete namítnout. Máte také právo vznést námitky, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje od společnosti VTech. Společnost VTech vám údaje poskytne v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který lze snadno otevřít v jiných běžných digitálních systémech. Tímto způsobem můžete také přenést data jinému poskytovateli.

Právo na zrušení souhlasu

Kdykoli je základem určité činnosti pro zpracování údajů váš souhlas, máte právo tento souhlas zrušit. Zrušení nebude mít žádný vliv na minulost, ale znamená, že již nebudeme moci zpracovávat tyto údaje. V důsledku toho je možné, že společnost VTech vám již nebude moci poskytovat určité služby.

Odpověď od společnosti VTech

Jakékoli žádosti mohou být odeslány na [privacy@vtecheurope.com]. Společnost VTech vyhoví vaší žádosti co nejdříve, v každém případě však nejpozději jeden (1) měsíc po obdržení takové žádosti společností VTech. Pokud společnost VTech vaši žádost zamítne, uvedeme v odpovědi důvod, proč je žádost zamítnuta.

 

Jakým způsobem zajišťuje společnost VTech bezpečnost vašich osobních údajů?

Používáme vhodná technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetí strany. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem. Například:

Zásady a postupy

·         Přijali jsme opatření k ochraně před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, používáním, zničením nebo zpřístupněním údajů.

·         Uplatňujeme příslušná omezení přístupu k osobním údajům.

·         Zavádíme vhodná opatření a provádíme kontroly, včetně monitorování a fyzických opatření, pro zajištění bezpečnému uložení a přenosu údajů.

·         Vykonáváme posouzení dopadů na soukromí v souladu se zákonnými požadavky a našimi obchodními zásadami.


 

Opatření pro zaměstnance

·         Od našich zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a dalším citlivým údajům, požadujeme pravidelné školení o osobních údajích, bezpečnosti informací a další příslušné školení.

·         Ujišťujeme se, že naši zaměstnanci a dodavatelé pracují v souladu s našimi zásadami a postupy pro zabezpečení informací nebo v souladu se všemi platnými smluvními podmínkami.

 

Používá společnost VTech automatizované individuální nástroje pro rozhodování, včetně profilovacích nástrojů?

Společnost VTech může používat automatizované individuální nástroje pro rozhodování. Nezapomeňte však, že máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by na vás vytvářelo právní nebo podobně významné vlivy.

Přesouvá společnost VTech vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Z (například) technických a provozních důvodů může být nezbytné, aby vaše (osobní) údaje byly přesunuty společnostem přidruženým ke společnosti VTech, mimo Evropský hospodářský prostor. Vzhledem k tomu, že předpisy těchto zemí na ochranu osobních údajů nemusí poskytovat stejnou ochranu jako v rámci Evropského hospodářského prostoru, společnost VTech bude používat Štít na ochranu osobních údajů nebo modelové klauzule EU, aby co nejvíce chránila vaše soukromí. Pokud to není možné, společnost VTech vás požádá o povolení předat vaše (osobní) údaje do zemí bez odpovídající úrovně ochrany. Toto oprávnění můžete kdykoli zrušit.

Jak nakládáte s osobními údaji dětí?

Naše společnost podporuje rodiče a opatrovníky, aby s dětmi trávili čas pomocí služeb VTech a aby se seznámili s různými funkcemi, které služby VTech nabízejí. Webové stránky nejsou zaměřeny na děti mladší 16 let. Pokud jste mladší 16 let, měli byste si s rodičem/opatrovníkem projít zásady ochrany osobních údajů, abyste se ujistili, že vy a váš rodič/opatrovník jim rozumíte.

Co jsou to soubory cookies a jak je společnost VTech používá?

Cookies jsou malé části textových informací, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče při návštěvě webových stránek společnosti VTech a poté uloženy na pevný disk nebo do paměti počítače, tabletu nebo mobilního telefonu (dále jen „Zařízení“). Soubory cookies, které jsou umístěny prostřednictvím webových stránek VTech, nemohou poškodit vaše zařízení ani soubory, které jsou na něm uloženy. Když hovoříme o „cookies“, mluvíme nejen o těchto malých (textových) informacích, ale také o dalších nástrojích pro sběr dat, které nám umožňují sledovat používání některých služeb VTech, jako jsou naše webové stránky, včetně otisků prstů a „pixelových značek“ (také známé jako „sledovací pixely“ nebo „webové beacony“), které jsou malými grafickými soubory. Další informace o tom, jak používáme soubory cookies a podobné technologie, naleznete v našich zásadách pro používání cookies zveřejněných na našich webových stránkách.

Mohou být tyto Zásady ochrany osobních údajů změněny?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny. Proto vám doporučujeme, abyste si Zásady ochrany osobních údajů pravidelně prošli pro případ změn.

Kam mohu směřovat stížnosti a dotazy?

S jakýmikoli dotazy ohledně Zásad ochrany osobních údajů a/nebo dotazy ohledně vašich údajů se, prosím, obracejte na našeho odborníka na ochranu osobních údajů. I v případě, že máte stížnost na to, jakým způsobem společnost VTech zpracovává vaše údaje, můžete odeslat e-mail na adresu [privacy@vtecheurope.com]. V oblasti ochrany osobních údajů se můžete také vždy obrátit na příslušný vnitrostátní orgán. Ve Velké Británii je tímto orgánem Úřad informačního komisaře (Information Commissioner’s Office).